petrokimya

 • Musluk Suyunda Klorit, Klorat ve Bromat Tayini

  Musluk Suyunda Klorit, Klorat ve Bromat Tayini

  Şu anda, içme suyu dezenfeksiyonu için kullanılan dezenfektanlar arasında esas olarak sıvı klor, klor dioksit ve ozon bulunmaktadır.Klorit, klor dioksit dezenfeksiyonunun bir yan ürünüdür, klorat, klor dioksit hammaddesinin getirdiği bir yan ürün değildir ve bromat,...
  Devamını oku
 • İçme suyunda halojenli asetik asit

  İçme suyunda halojenli asetik asit

  Numuneler kum çekirdekli filtre ile filtrelenir.CIC-D120 iyon kromatografisi, SH-AC-3 anyon kromatografik kolonu, 2.4mM Na2CO3/3.6mM NaHCO3 elüenti ve bipolar puls iletkenlik yöntemi kullanılarak önerilen kromatografik koşullar altında kromatogram aşağıdaki gibidir....
  Devamını oku
 • Maden suyu

  Maden suyu

  Maden suyu, yerin derinliklerinden kendiliğinden fışkıran veya sondajla toplanan, içinde belirli miktarda mineral, eser element veya diğer bileşenleri bulunduran ve belirli bir bölgede kirlenmemiş, önceden önleyici tedbirler alan su türüdür...
  Devamını oku
 • İçme suyu analizi

  İçme suyu analizi

  Su hayatın kaynağıdır.Tüm insanları tatmin edici (yeterli, güvenli ve elde edilmesi kolay) su kaynağına kavuşturmalıyız.Güvenli içme suyuna erişimin iyileştirilmesi, halk sağlığına somut faydalar sağlayabilir ve içme suyunun güvenli kullanımını sağlamak için her türlü çaba gösterilmelidir.T...
  Devamını oku
 • Yağ analizi

  Yağ analizi

  Petrol ürünlerindeki petrol, klor, nitrojen ve kükürdün yanıcılığına dayanarak, yakma fırını tarafından yüksek sıcaklıkta hidritlere ve oksitlere dönüştürülür, ardından alkali likör tarafından emilir.CIC-D120 iyon kromatografı, SH-AC-3 anyon kolonu, 3,6 mM N...
  Devamını oku
 • Petrol sahası atık suyu

  Petrol sahası atık suyu

  Seyreltik petrol sahası atık suyuna uygun seyreltme oranı seçilerek seyreltici 0,22 um mikro gözenekli membrandan süzüldü ve IC-RP kolonu ile muamele edildi. Numune ağır metal ve geçiş metali iyonları içeriyorsa IC-Na kolonu ile muamele edilmelidir.CIC-D120 iyonu kullanılarak...
  Devamını oku
 • Çamur günlüğü

  Çamur günlüğü

  Sondaj sırasında, devridaim ve sondaj sıvısının eklenmesi kaçınılmaz olarak tabaka sıvılarıyla etkileşime girecek ve sürekli kimyasal değişikliklere neden olacak, bu da sondaj sıvısı özelliklerini değiştirecek ve iyon türlerinde ve sondaj sıvısı süzgecinin konsantrasyonunda değişikliklere yol açacaktır...
  Devamını oku